Procedura składania skarg

Procedura składania skarg

na pośrednika kredytowego w trybie wewnętrznym

Procedura składania reklamacji oraz skarg w trybie wewnętrznym określona jest w Regulaminie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji
Credipass Polska S.A. Dostępnym na poniższej stronie internetowej.


Zgodnie z regulaminem reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta/Konsumenta:

  • Osobiście – w postaci Reklamacji złożonej ustnie do protokołu podczas wizyty Klienta/Konsumenta w placówce Credipass,
  • Pisemnie – w formie pisemnej opatrzonej podpisem Klienta/Konsumenta, złożonej osobiście w placówce Credipass lub nadanej przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe na adres korespondencyjny Credipass znajdujący się na stronie Kontakt,
  • Elektronicznie – na wskazany adres poczty elektronicznej Credipass: dzialreklamacji@credipass.pl