Dane Credipass

Dane Credipass - Credipass - kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, ubezpieczenia

Credipass Polska S.A. jest pośrednikiem kredytu hipotecznego.

Credipass Polska S.A. nie oferuje usług doradczych.

Dane pośrednika

Credipass Polska Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001006035, NIP 5213995682, REGON 523841163, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.

Adres korespondencyjny pośrednika​

Credipass Polska S.A.
ul. Wołoska 22,
budynek A, pierwsze piętro
02-675 Warszawa

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zarówno kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani udostępniać konsumentowi w każdym czasie, na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej, precyzyjne i zrozumiałe Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny. Poniżej udostępniamy te informacje: