Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne w jednym miejscu. Zapytaj eksperta Credipass

Najlepsze ubezpieczenia dla Ciebie

Rozwiązania szyte na miarę

Posiadanie odpowiednio dobranych ubezpieczeń to bardzo ważny element życia. W momencie nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie musisz martwić się o kwestie finansowe. Prawidłowo dopasowane do Ciebie – chronią od nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zapewnią stabilizację życia i bezpieczeństwo – Twoje, Twoich bliskich i Twojego biznesu. Nasi Eksperci finansowi mogą polecić polisy ubezpieczeniowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Odkryj naszą szeroką gamę ubezpieczeń, dostępnych w jednym miejscu!

Masz pytania? Nie wiesz, jakie ubezpieczenie wybrać?

Nasi Eksperci są do Twojej dyspozycji

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym Ekspertem finansowym, który skutecznie i profesjonalnie przeprowadzi Cię przez proces uzyskania ubezpieczenia. Możesz spotkać się z nami w jednej z naszych placówek, zlokalizowanych na terenie całej Polski lub umówić się na spotkanie on-line. Wypełnij formularz kontaktowy, a my oddzwonimy, aby uzgodnić dogodny dla Ciebie termin spotkania.

Wybierz temat z listy:

Ubezpieczenia - Credipass - kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, ubezpieczenia

Opiekun produktu Ekspert finansowy

Bartosz Dziubiński

Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń

Związany z branżą finansową od 15-stu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Citi Banku oraz towarzystwach ubezpieczeń m.in. 4Life Direct, Open Life, Ergo Hestia. Pracował także w obszarze pośrednictwa finansowego. Odpowiadał za budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży ubezpieczeń na terenie całej Polski. W Credipass rozwija obszar ubezpieczeń. Współpracuje z towarzystwami ubezpieczeń. Wraz ze swoim zespołem wspiera Ekspertów finansowych w podnoszeniu kompetencji w zakresie ubezpieczeń, poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń i warsztatów. Rozwija zespół profesjonalistów w Credipass w tym obszarze.

Ubezpieczenia na życie

Zabezpiecz swoją przyszłość

Ubezpieczenia - Credipass - kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, ubezpieczenia

Zadbaj o swoich najbliższych! Ubezpieczenie na życie chroni ich na wypadek Twojej śmierci, zabezpiecza spłatę zobowiązań finansowych, udziałów w spółkach. Kupując polisę zapewniasz stabilność finansową swojej rodziny, kiedy Ciebie już nie będzie.  Zawierane jest na określony czas – np. 5, 10, 30 lat lub więcej.

Do umowy ubezpieczenia można dobrać dodatkowe opcje, dzięki czemu zyskuje się zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych. Przykładowo może to być:

 • dodatkowa suma ubezpieczenia na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ochrona z powodu czasowej lub trwałej niezdolność do pracy,
 • ochrona na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji medycznej.

W naszej ofercie dostępne są:

 • terminowe ubezpieczenie na życie i zdrowie,
 • terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie,
 • terminowe ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki,
 • terminowe ubezpieczenie na życie z opcją oszczędzania,
 • terminowe ubezpieczenia obejmujące organizację i finansowanie leczenia za granicą,
 • grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników,
 • grupowe ubezpieczenie na życie – grupy otwarte,

Ubezpieczenia na życie stanowią również element planów sukcesyjnych, dotyczących zabezpieczenia rodziny lub firmy na wypadek śmierci osób kluczowych.

Skontaktuj się z naszym Ekspertem finansowym!

Przeprowadzi on Ankietę Potrzeb Klienta, dzięki czemu dopasujesz zakres umowy ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb. Pomoże także w przypadku pytań, wyjaśni zapisy OWU oraz wesprze Cię w procesie zawierania umowy.

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w sposób tradycyjny lub online.

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach na życie

Przy wyborze najlepszego ubezpieczenia na życie należy zwrócić uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia – wysokość sumy ubezpieczenia, okres ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności TU określone w OWU,
 • wysokość składki ubezpieczeniowej,
 • możliwe do dobrania umowy dodatkowe.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument zawierający wszystkie informacje dotyczące polisy: prawa i obowiązki (zarówno ubezpieczanego, jak i ubezpieczyciela), zakres ochrony ubezpieczeniowej, wyłączenia odpowiedzialności, sumę ubezpieczenia, zasady wypłaty świadczeń.

Tak. Należy jednak pamiętać, że firmy ubezpieczające wprowadzają ograniczenie wiekowe. Dodatkowo chcąc wykupić ubezpieczenie na życie, należy wypełnić ankietę, w której oceniany jest stan zdrowia. Na tej podstawie ubezpieczyciel weryfikuje ryzyka i jeśli oceni, że jest ono zbyt duże, może odmówić zawarcia polisy.

Jeśli więc planujesz zakup polisy na życie, warto skontaktować się z Ekspertem, który pomoże znaleźć najlepszą opcję.

Przy wypłacie ubezpieczenia na życie co do zasady nie ma znaczenia przyczyna śmierci. Niezależnie więc czy śmierć spowodowana jest wypadkiem, czy chorobą, polisa zostanie wypłacona.

Wykluczenia dotyczą sytuacji, kiedy celowo nie poinformowaliśmy o faktycznym stanie zdrowia, śmierć związana jest z działaniami przestępczymi, wojną lub terroryzmem. W przypadku samobójstwa odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli polisę zawarto 2 lata wcześniej.

Można, ale nie wszystkie parametry. Zawsze wiązać się będzie z nową oceną stanu zdrowia ubezpieczonego.

Tak. Należy jednak pamiętać, że uprawianie sportów ekstremalnych brane jest pod uwagę przy wyliczaniu wysokości składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia majątkowe

Ochrona przed nieprzewidzianymi stratami

Zabezpiecz swoje mieszkanie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń z ekspertem Credipass

Ubezpieczenie majątkowe chroni Twój majątek w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Najczęściej ubezpieczane są domy i mieszkania. Takie ubezpieczenie chroni tzw. mury i elementy stałe nieruchomości, wszystkie ruchomości – tj. elementy wyposażenia – meble, sprzęty elektroniczne, rzeczy osobiste, rzeczy wartościowe (np. dzieła sztuki). Wykupując ubezpieczenie, zyskujesz ochronę na wypadek m.in. pożaru, zalania, dewastacji, kradzieży.

Do tej grupy ubezpieczeń zaliczamy również ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczonego i członków jego rodziny. To bardzo przydatne ubezpieczenie, które chroni Ciebie i Twoich najbliższych, w przypadku niezamierzonej szkody wyrządzonej na czyimś mieniu lub osobie. Ubezpieczenie może być ograniczone do określonej nieruchomości, terytorium – Polska, Europa, Świat. Ochrona z tytułu odpowiedzialności może być również rozszerzona o szkody spowodowane przez najemcę lub wynajmującego.

W naszej ofercie dostępne są:

 • ubezpieczenia domów i mieszkań,
 • ubezpieczenia domów w budowie,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Skontaktuj się z naszym Ekspertem finansowym!

Przeprowadzi on Ankietę Potrzeb Klienta, dzięki czemu dopasujesz zakres umowy ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb. Pomoże także w przypadku pytań, wyjaśni zapisy OWU oraz wesprze Cię w procesie zawierania umowy.

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w sposób tradycyjny lub online.

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach majątkowych

Wybierając ubezpieczenie majątkowe, należy zwrócić uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności TU,
 • wyłączenia odpowiedzialności TU określone w OWU,
 • wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przed konsekwencjami finansowymi za szkodę materialną lub osobistą wyrządzoną osobom trzecim. Polisą objęci są wszyscy domownicy oraz zwierzęta domowe. Jeśli więc przykładowo Twoje dziecko zbije okno sąsiadom grając w piłkę, koszty wymiany szyby pokryje ubezpieczyciel.

Tak, zgodnie z zapisami w umowie kredytowej, jeśli posiadasz kredyt hipoteczny, wymagane jest ubezpieczenie majątkowe.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe dla osób wynajmujących mieszkanie, ale warto zadbać o ochronę własnego M. Zalanie, pożar, wandalizm – to tylko przykładowe zdarzenia losowe, przed którymi warto wykupić ubezpieczenie.

Najważniejsze elementy wpływające na kwotę ubezpieczenia to:

 • zakres ubezpieczenia: czy ubezpieczamy mury i części stałe, czy także elementy ruchome,
 • wartość majątku i zabezpieczenia, jakie posiadamy w domu,
 • od jakich zdarzeń ubezpieczamy,
 • lokalizacja, obszary powodziowe, czasami wiek ubezpieczonego,
 • jak wyliczana jest kwota odszkodowania: w ubezpieczeniach majątkowych możemy wybrać tzw. wartość odtworzeniową i wówczas kwota odszkodowania umożliwia nam zakup nowych rzeczy, o podobnym standardzie lub wartość rzeczywistą – wtedy w kwocie odszkodowania uwzględniona jest amortyzacja.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Zadbaj o bezpieczną i spokojną podróż

Wybierz najlepsze ubezpieczenie komunikacyjne z ekspertem Credipass

Ubezpieczenie komunikacyjne chroni kierowcę, pasażera, uczestnika ruchu drogowego. Przepisy prawa nakładają na każdego właściciela pojazdu drogowego obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Jeśli więc jesteś właścicielem samochodu osobowego, ciężarówki, motocykla, przyczepy musisz wykupić ubezpieczenie OC. Dzięki ubezpieczeniu kierowca pojazdu zyskuje ochronę od konsekwencji finansowych za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Ubezpieczenie obowiązuje także podczas podróży za granicą.

Dodatkowo uczestnicy ruchu drogowego mogą zawrzeć dobrowolną umowę autocasco – AC. Rozszerza ona zakres ochrony o życie i zdrowie kierowcy, pasażerów oraz chroni pojazd np. jeśli zostanie skradziony lub porysowany na parkingu. W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych dostępne są także dodatkowe opcje ochrony, które wybiera się zgodnie ze swoimi preferencjami.

Warto także zwrócić uwagę na ubezpieczenie Assistance – szczególnie na jego zakres.

W naszej ofercie dostępne są:

 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie AC,
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • assistance,
 • ubezpieczenie szyb, opon, bagażu, ochrony prawnej, zachowania zniżek,

Skontaktuj się z naszym Ekspertem finansowym!

Przeprowadzi on Ankietę Potrzeb Klienta, dzięki czemu dopasujesz zakres umowy ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb. Pomoże także w przypadku pytań, wyjaśni zapisy OWU oraz wesprze Cię w procesie zawierania umowy.

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w sposób tradycyjny lub online.

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach komunikacyjnych

Wybierając ubezpieczenie komunikacyjne należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności TU określone w OWU,
 • wysokość składki ubezpieczeniowej.

Dzięki polisie OC nie ponosisz kosztów spowodowania zdarzenia drogowego. Przepisy prawa regulują maksymalną kwotę szkody – za narażenie zdrowia i życia do 5 mln euro  a za szkody w mieniu do 1 mln euro.

Zdarzenie drogowe to między innymi: stłuczka czy zderzenie z innym uczestnikiem ruchu, potrącenie człowieka lub zwierzęcia, uderzenie w budynek, znak itp. Polisa obowiązuje także podczas postoju, wsiadania i wysiadania z samochodu.

Polisa AC obowiązkowa jest dla osób, które korzystają z leasingu lub kredytu na dany pojazd. W innych przypadkach nie jest ona obowiązkowa. Wykupując polisę zabezpieczamy się jednak w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu.

OC obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w takich krajach jak: Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Monako, San Marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspę Man i Wyspy Owcze.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się na wypadek kradzieży koniecznie wykup polisę Autocasco.

Uwaga - TU określa wiek pojazdu, do którego można wykupić AC.

Ubezpieczenie chroni Twój samochód i użytkownika pojazdu – w razie zdarzenia drogowego, więc nie ma znaczenia, kto był kierowcą.

Ubezpieczenie AC może, ale nie musi obowiązywać za granicą. Zakres ochrony jest zależny od wybranej oferty firmy ubezpieczeniowej. AC może obejmować Europę z całkowitym wykluczeniem dowolnie wybranych krajów lub częściowym ograniczeniem ochrony w niektórych krajach. Podobnie z ubezpieczeniem Assistance.

Poradnik finansowy

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach

Szukasz innych rozwiązań?

Sprawdź, w czym jeszcze nasi Eksperci mogą Ci pomóc