FAQ

Witaj w sekcji pytań i odpowiedzi!

Witaj w sekcji pytań i odpowiedzi!

Znajdziesz tu odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania odnośnie naszej oferty produktowej. W jednym miejscu zamieściliśmy informacje, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Bezpieczny kredyt 2%

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

 • Dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie.
 • Mogą z niego skorzystać osoby poniżej 45 roku życia.
 • Nie można posiadać nieruchomości.
 • Przeznaczony jest dla:
  - singli,
  - małżeństw,
  - par z minimum jednym wspólny dzieckiem.

W ramach wsparcia rządowego otrzymuje się dopłatę do rat kredytów przez 10 lat. Kredytem można sfinansować zakup mieszkania z rynku wtórnego, pierwotnego oraz budowę domu! Nie ma ustalonych limitów za metr kwadratowy nieruchomości.

Maksymalna kwota kredytu wynosi:

 • dla singla 500 tys. zł
 • dla małżeństw i par z jednym dzieckiem 600 tys. zł.

Maksymalna kwota wkładu własnego wynosi 200 tys. zł. W praktyce więc single mogą kupić nieruchomość maksymalnie za 700 tys. zł, a pary lub małżeństwa za 800 tys. zł.

Klienci, którzy chcą skorzystać z programu, mogą kupić mieszkanie lub dom zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Sfinansować można także budowę domu.

Tak jak w przypadku standardowego kredytu, banki weryfikują zdolność kredytową klientów ubiegających się o kredyt w ramach Programu. Dlatego tak ważne jest nie tylko Twoje zarobki, ale też rodzaj umowy.

Kredyt hipoteczny

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Tak, każdy kredyt hipoteczny można spłacić wcześniej, jednak zwróć uwagę na to, że niektóre banki stosują rekompensatę za wcześniejszą spłatę. Zapytaj Eksperta o oferty banków, w których można spłacić kredyt hipoteczny bez dodatkowych kosztów.

Maksymalny okres kredytowania to 30 – 35 lat, ale w przypadku pożyczek hipotecznych maksymalny okres spłaty będzie krótszy.

Maksymalny wiek kredytobiorcy to, w zależności od banku, 67 – 80 lat w momencie spłaty ostatniej raty. Wybrane banki mogą nie ograniczać maksymalnego wieku, o ile kredytobiorca ubezpieczy się na życie.

W przypadku raty równej Twoje comiesięczne spłaty będą takie same, o ile nie zmienia się oprocentowanie kredytu. Jedynie proporcje pomiędzy częścią kapitałową i odsetkową raty będą się zmieniały.

Przy racie malejącej Twoje comiesięczne spłaty do banku będą systematycznie spadać – na miesięczną ratę będzie się składała stała część kapitałowa i malejąca część odsetkowa. Odsetki obliczane są od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, dlatego największe raty są na początku okresu spłaty.

Skrót LTV oznacza Loan to Value, czyli stosunek kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, którą chcemy nabyć za ten kredyt. Przykładowo, jeśli nieruchomość jest warta 500 tys. zł, a pożyczamy z banku 400 tys. zł na jej zakup, to wówczas wskaźnik LTV wyniesie 80% (400 tys. zł/500 tys. zł). Wskaźnik ten to jeden z istotniejszych parametrów związanych z kredytem hipotecznym. Jego wysokość wpływa na oprocentowanie kredytu hipotecznego a tym samym na całkowity koszt kredytu. Obecnie banki wymagają, aby LTV wynosiło w granicy 80-90%. Należy jednak pamiętać, że każda instytucja finansowa ma w tym zakresie własne zasady i politykę.  

Co do zasady aktualnie banki nie umożliwiają otrzymania kredytu hipotecznego, jeśli nie posiada się wkładu własnego. Większość banków wymaga, aby klienci posiadali wkład własny, w granicy 10%-20% wartości nieruchomości.

Warto pamiętać jednak, że istnieje możliwość otrzymania wkładu własnego w formie gwarancji  Banku Gospodarstwa Kredytowego, w ramach rządowego program „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. Rozwiązanie to jest dedykowane dla singli, małżeństw, rodzin z dziećmi. Ograniczeniem jest limit cenowy za metr kwadratowy mieszkania, który można sfinansować tym rozwiązaniem. Aktualne informacje na temat założeń programu posiadają nasi Eksperci finansowi.

Skrót WIBOR oznacza Warsaw Interbank Offered Rate. To istotny wskaźnik, od którego zależy wielkość comiesięcznej raty kredytu hipotecznego, jeśli posiada się kredyt z oprocentowaniem zmiennym. W takim przypadku bowiem oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów – stałej marży banku i właśnie wskaźnika WIBOR, najczęściej 3 lub 6-miesięcznego.

Wartość WIBOR-u wyznaczana jest na podstawie oprocentowania, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem środki. W praktyce WIBOR ma bardzo duże znaczenie – to jego wielkość wpływa na wysokość rat kredytów. Jeśli wskaźnik rośnie, tym samym automatycznie wzrasta comiesięczna kwota do spłaty. Gdy maleje – analogicznie obniża się rata kredytu.

W związku z zaplanowaną reformą tzw. wskaźników referencyjnych WIBOR zostanie zastąpiony przez nowy wskaźnik WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight. WIRON wyznaczany jest jako średnia stopa procentowa, na jaką instytucje finansowe pożyczają sobie środki na tzw. „overnight” (przykładowo: pożyczają w poniedziałek, a we wtorek zwracają środki).

Obecnie mamy okres przejściowy – banki mają czas, aby wprowadzić ten wskaźnik do swojej oferty. Zgodnie z założeniami w 2025 roku na rynku finansowym obowiązywać będzie już tylko WIRON. Co ważne nie zmienią się same zasady, jeśli chodzi o działanie kredytów z oprocentowaniem zmiennym.

Pozytywna historia kredytowa w BIKu to jeden z warunków otrzymania kredytu hipotecznego. Jeśli jednak nie ma się żadnej historii kredytowej, to nie zamyka to drogi do otrzymania kredytu hipotecznego. W takim przypadku kluczowa jest zdolność kredytowa, wysokość wkładu własnego, a także zarobki, stan cywilny czy rodzaj umowy o pracę. Co więcej, zabezpieczeniem kredytu jest sama nieruchomość, co również zmniejsza ryzyko dla banku przy udzielaniu tego typu kredytu.

Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup:

 • mieszkania/domu gotowego, z rynku wtórnego,
 • mieszkania/domu od dewelopera, z rynku pierwotnego, nawet jeśli inwestycja jest dopiero w budowie.

Kredytem hipotecznym można także sfinansować zakup działki, budowę domu czy remont.

Kredyt gotówkowy

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Dokumenty, jakie będą wymagane przy ubieganiu się o kredyt, będą zależały od źródła dochodów. Podstawowym dokumentem jest dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające wysokość naszego dochodu.

Kredyt konsumencki można przeznaczyć na dowolny cel, a bank nie sprawdzi, na co wydaliśmy otrzymaną kwotę.

Wypłata środków uzyskanych z kredytu zależy od wielu czynników, a najważniejszym z nich jest analiza złożonego wniosku kredytowego, konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów i wybór sposobu wypłaty kredytu (przelew na rachunek bankowy, albo odebranie pieniędzy w kasie banku).

W zależności od banku może to trwać od kilkunastu minut do kilku dni.

Maksymalne okresy kredytowania w zależności od banku zawierają się w przedziale 84-120 miesięcy. Do nielicznych ofert można zaliczyć te z ratą rozłożoną na 144 miesięcy, ale tylko przy spełnieniu określonych warunków.

Możliwość zaciągnięcia kredytu pojawia się od momentu uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli od 18. roku życia, choć kryterium wieku nie jest najważniejsze, a uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej jest zależne od wielu innych czynników, jak np. stabilność zatrudnienia.

Maksymalny wiek kredytobiorcy to nic innego jak określenie, do którego roku życia możemy ubiegać się o kredyt. W zależności od ofert bankowych przedział ten waha się w granicach od 65 do 80 roku życia. Można spotkać się z brakiem wskazania górnej granicy wieku, ale w przypadku osób starszych, okres kredytowania będzie ograniczony, np. do 36 miesięcy.

Ustawowym obowiązkiem banków jest umożliwienie wcześniejszej częściowej i całkowitej spłaty kredytu. Spłacając kredyt wcześniej, nie zapłacimy odsetek od oddanych pieniędzy. Dodatkowo możemy liczyć na zwrot części prowizji, czy też ubezpieczenia – jeśli zdecydowaliśmy się z niego skorzystać.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to wartość, która określa procentowo koszt kredytu w skali roku. Składają się na niego: oprocentowanie kredytu, prowizja za jego udzielenie, ubezpieczenia oraz opłaty przygotowawcze. Istnieje jeden, wspólny dla wszystkich banków wzór i zasady wyliczania RRSO. Na tej podstawie warto porównywać oferty banków. Częstym błędem przyszłych kredytobiorców jest porównywanie tylko jednego czynnika z wyżej wymienionych, a pomijanie pozostałych. Należy również brać pod uwagę okoliczności, które skłaniają nas do zaciągnięcia zobowiązania i to jak szybko je spłacimy, ponieważ będzie to skutkowało tym, że poszczególne czynniki decydujące o koszcie kredytu będą dla nas mniej lub bardziej istotne. Ekspert finansowy Credipass pomoże porównać różne parametry oferty, uwzględniając nasze indywidualne potrzeby.

Zdolność kredytowa to możliwość zaciągnięcia i spłaty przyszłego zobowiązania, którą wylicza bank, analizując wiele czynników zależnych od przyszłego kredytobiorcy. Należy pamiętać, że procedura oceny zdolności kredytowej różni się w zależności od banków. Decyzja odmowna z jednego banku, nie przesądza o tym, że w kolejnym banku również nie otrzymamy finansowania. Warto wiedzieć, iż duża ilość zapytań w Biurze Informacji Kredytowej sprawi, że jesteśmy mniej wiarygodni dla przyszłego kredytodawcy.

Klienci mają do wyboru dwa sposoby spłaty rat kredytów - w ratach równych lub malejących:

 • raty równe – wysokość comiesięcznego zobowiązania jest równa, zmieniają się natomiast proporcje między kwotą spłacanego kapitału a odsetkami,
 • raty malejące – kiedy wysokość miesięcznego zobowiązania będzie malała wraz z okresem kredytowania; część kapitałowa raty jest stała, a część odsetkowa będzie coraz mniejsza; w porównaniu do rat równych jest to rozwiązanie tańsze, ale należy posiadać zdolność kredytową na spłatę pierwszej, najwyższej raty.

Jest to zestawienie wysokości comiesięcznej raty kredytu wraz z terminem jej spłaty i wskazaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności. Nowy harmonogram otrzymamy w przypadku zmiany oprocentowania kredytu, dla ofert z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej.

Ubezpieczenia

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Na życie

Przy wyborze najlepszego ubezpieczenia na życie należy zwrócić uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia – wysokość sumy ubezpieczenia, okres ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności TU określone w OWU,
 • wysokość składki ubezpieczeniowej,
 • możliwe do dobrania umowy dodatkowe.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument zawierający wszystkie informacje dotyczące polisy: prawa i obowiązki (zarówno ubezpieczanego, jak i ubezpieczyciela), zakres ochrony ubezpieczeniowej, wyłączenia odpowiedzialności, sumę ubezpieczenia, zasady wypłaty świadczeń.

Tak. Należy jednak pamiętać, że firmy ubezpieczające wprowadzają ograniczenie wiekowe. Dodatkowo chcąc wykupić ubezpieczenie na życie, należy wypełnić ankietę, w której oceniany jest stan zdrowia. Na tej podstawie ubezpieczyciel weryfikuje ryzyka i jeśli oceni, że jest ono zbyt duże, może odmówić zawarcia polisy.

Jeśli więc planujesz zakup polisy na życie, warto skontaktować się z Ekspertem, który pomoże znaleźć najlepszą opcję.

Przy wypłacie ubezpieczenia na życie co do zasady nie ma znaczenia przyczyna śmierci. Niezależnie więc czy śmierć spowodowana jest wypadkiem, czy chorobą, polisa zostanie wypłacona.

Wykluczenia dotyczą sytuacji, kiedy celowo nie poinformowaliśmy o faktycznym stanie zdrowia, śmierć związana jest z działaniami przestępczymi, wojną lub terroryzmem. W przypadku samobójstwa odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli polisę zawarto 2 lata wcześniej.

Można, ale nie wszystkie parametry. Zawsze wiązać się będzie z nową oceną stanu zdrowia ubezpieczonego.

Tak. Należy jednak pamiętać, że uprawianie sportów ekstremalnych brane jest pod uwagę przy wyliczaniu wysokości składki ubezpieczeniowej.

Majątkowe

Wybierając ubezpieczenie majątkowe należy zwrócić uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności TU,
 • wyłączenia odpowiedzialności TU określone w OWU,
 • wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przed konsekwencjami finansowymi za szkodę materialną lub osobistą wyrządzoną osobom trzecim. Polisą objęci są wszyscy domownicy oraz zwierzęta domowe. Jeśli więc przykładowo Twoje dziecko zbije okno sąsiadom grając w piłkę, koszty wymiany szyby pokryje ubezpieczyciel.

Tak, zgodnie z zapisami w umowie kredytowej, jeśli posiadasz kredyt hipoteczny wymagane jest ubezpieczenie majątkowe.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe dla osób wynajmujących mieszkanie, ale warto zadbać o ochronę własnego M. Zalanie, pożar, wandalizm – to tylko przykładowe zdarzenia losowe, przed którymi warto wykupić ubezpieczenie.

Najważniejsze elementy wpływające na kwotę ubezpieczenia to:

 • zakres ubezpieczenia: czy ubezpieczamy mury i części stałe, czy także elementy ruchome,
 • wartość majątku i zabezpieczenia, jakie posiadamy w domu,
 • od jakich zdarzeń ubezpieczamy,
 • lokalizacja, obszary powodziowe, czasami wiek ubezpieczonego,
 • jak wyliczana jest kwota odszkodowania: w ubezpieczeniach majątkowych możemy wybrać tzw. wartość odtworzeniową i wówczas kwota odszkodowania umożliwia nam zakup nowych rzeczy, o podobnym standardzie lub wartość rzeczywistą – wtedy w kwocie odszkodowania uwzględniona jest amortyzacja.
Komunikacyjne

Wybierając ubezpieczenie komunikacyjne należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności TU określone w OWU,
 • wysokość składki ubezpieczeniowej.

Dzięki polisie OC nie ponosisz kosztów spowodowania zdarzenia drogowego. Przepisy prawa regulują maksymalną kwotę szkody – za narażenie zdrowia i życia do 5 mln euro  a za szkody w mieniu do 1 mln euro.

Zdarzenie drogowe to między innymi: stłuczka czy zderzenie z innym uczestnikiem ruchu, potrącenie człowieka lub zwierzęcia, uderzenie w budynek, znak itp. Polisa obowiązuje także podczas postoju, wsiadania i wysiadania z samochodu.

Polisa AC obowiązkowa jest dla osób, które korzystają z leasingu lub kredytu na dany pojazd. W innych przypadkach nie jest ona obowiązkowa. Wykupując polisę zabezpieczamy się jednak w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu.

OC obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w takich krajach jak: Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Monako, San Marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspę Man i Wyspy Owcze.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się na wypadek kradzieży koniecznie wykup polisę Autocasco.

Uwaga - TU określa wiek pojazdu, do którego można wykupić AC.

Ubezpieczenie chroni Twój samochód i użytkownika pojazdu – w razie zdarzenia drogowego, więc nie ma znaczenia, kto był kierowcą.

Ubezpieczenie AC może, ale nie musi obowiązywać za granicą. Zakres ochrony jest zależny od wybranej oferty firmy ubezpieczeniowej. AC może obejmować Europę z całkowitym wykluczeniem dowolnie wybranych krajów lub częściowym ograniczeniem ochrony w niektórych krajach. Podobnie z ubezpieczeniem Assistance.

Kredyty dla firm

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Środki pochodzące z kredytu dla firmy mogą zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (kredyt obrotowy, linia kredytowa, limit kredytowy), na cele inwestycyjne (np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, nieruchomości, udziałów w innych firmach lub całych przedsiębiorstw, budowę obiektów komercyjnych). Kredyty mogą być również przeznaczone na refinansowanie podobnych zobowiązań firmy.

Tak. Obecne możliwości i formy finansowania pozwalają na uzyskanie pożyczki, która pomoże uregulować zaległości i poprawić wizerunek przedsiębiorcy.

Czas oczekiwania na przyznanie kredytu dla firmy zależy od wielu czynników, takich jak ilość dokumentów do sprawdzenia, analizy sytuacji finansowej firmy oraz wielkość kredytu. Zazwyczaj proces ten trwa od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Niezbędne dokumenty wymagane przy wniosku o kredyt dla firm mogą się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której ubiegamy się o środki. Zazwyczaj banki wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację finansową firmy, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, PIT-36 lub PIT-37, a także plan biznesowy.

Koszt takiego kredytu zależy od wielu czynników, m.in. wysokość kwoty kredytu, okresu, na jaki jest zaciągany. Dodatkowo należy liczyć się z opłatami, takimi jak prowizja czy opłata za wcześniejszą spłatę kredytu. W naszej ofercie jednak znajdują się rozwiązania wielu instytucji finansowych. Możemy więc znaleźć dla Ciebie najkorzystniejszy kredyt.

Obecnie można znaleźć oferty bez zabezpieczeń. Wszystko jednak zależy od indywidualnej sytuacji Twojej firmy. Banki mogą wymagać zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki, poręczenia czy zastawu.

Leasing

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, który rodzaj leasing byłby dla nich najkorzystniejszy. Mają do wyboru dwa rodzaje tej formy finansowania – leasing operacyjny i finansowy.

Wybór formy nie zawsze jednak zależy wyłącznie od podatnika. Ma na to wpływ na przykład stawka amortyzacji danego środka trwałego, która będzie miała znaczenie przy wyborze okresu leasingu oraz dopasowaniu wartości wykupu, stawka VAT, która nie zawsze wynosi 23% tak jak w przypadku samochodów osobowych, a np. 8% (urządzenie medyczne) lub rodzaj dokumentu sprzedaży nabywanego środka trwałego (faktura VAT marża, umowa kupna-sprzedaży).

Każda firma leasingowa ma swoje własne zasady i procedury przy określaniu maksymalnego wieku pojazdu używanego. Trzeba przyjąć, że najczęściej wiek pojazdu i okres leasingu nie powinny łącznie przekroczyć 8 lat. Zdarzają się firmy, które mają bardziej elastyczne podejście i okres wydłużony do 10 lat. Trzeba pamiętać wtedy o dodatkowych kosztach związanych z wyceną pojazdu czy możliwą wyższą opłatą wstępną.

Rodzaj i ilość dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku zależy od środka trwałego, jego ceny, wysokości opłaty wstępnej, okresu prowadzenia działalności czy też zastosowanej procedury.

W procedurach uproszczonych stosowanych np. przy zakupie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych wystarczą często dokumenty rejestrowe firmy, dane z dowodu osobistego i wypełniony wniosek leasingowy. Przy wyższej wartości przekraczającej 150-200 tys. zł trzeba dodatkowo przedstawić dokumenty finansowe odpowiednie dla danej formy prowadzenia działalności w celu zbadania zdolności kredytowej.

W procedurach pełnych stosowanych przy bardziej skomplikowanych przedmiotach lub przedmiotach o wyższej wartości firmy leasingowe mogą poprosić o dodatkowe dokumenty takiej jak zaświadczenia z ZUS i US, opinie bankowe dotyczące obsługiwanych przez klienta rachunków, opinie innych firm leasingowych o terminowości spłat czy umowy lub kontrakty zawarte z kontrahentami.

Większość przedsiębiorców przy wyborze oferty leasingowej kieruje się wyłącznie sumą kosztów samego leasingu i wysokością miesięcznych rat. Jednak warto wspomnieć o dodatkowych opłatach, które mogą mieć duże znaczenie przy wyborze najlepszego rozwiązania. Są to m.in.:

 • Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC/NW lub ubezpieczenie majątkowe w przypadku finansowania maszyn i urządzeń. Leasingodawcy wymagają zawarcia pełnego pakietu ubezpieczenia, nie trzeba korzystać z rozwiązania, jakie proponuje leasing, ale wybór polisy zewnętrznej to koszt ok. 200 zł netto rocznie.
 • Ubezpieczenia dodatkowe np. GAP, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy. Nie są to pozycje obowiązkowe, najczęściej doliczane do raty leasingowej. Warto zwrócić uwagę na GAP zwłaszcza przy długim okresie finansowania.
 • Opłata za rejestrację. Firmy leasingowe rejestrując pojazdy, ponoszą rzeczywiste koszty czynności w wydziale komunikacji, ale oprócz tego doliczają swoją opłatę, która wynosi ok. 200 zł netto jednorazowo.
 • Wycena przedmiotu leasingu. Koszt wyceny zależy od rodzaju i wartości przedmiotu, dla leasingu jest to często jedyna możliwość określenia wartości rynkowej. Niektóre firmy dokonują wyceny na podstawie dostępnych informacji z bazy Eurotax oraz aktualnych zdjęć pojazdu, inne korzystają z zewnętrznych firm i rzeczoznawców. Koszt takiej wyceny to przeciętnie 300 zł – 500 zł.
 • Cesja umowy. Jeżeli leasingobiorca chce zakończyć umowę wcześniej, to może dokonać cesji na inny podmiot. Jej koszt to przedział od 500 zł do 1000 zł w niektórych firmach.
 • Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu. Zdarzają się sytuacje, w których leasingobiorca chce zakończyć umowę leasingu wcześniej. Wtedy koszty takiej operacji to średnio 500 zł do nawet 1500 zł.
 • Zmiana harmonogramu. Wydłużenie okresu leasingu lub na przykład rozłożenie wartości końcowej na raty wiąże się z aneksem do umowy. Często również zmiana danych to konieczność sporządzenia aneksu. Koszt to od ok. 200 zł do 1000 zł.
 • Opłaty za opóźnienia w spłacie. Chodzi o koszty upomnień, wezwań do zapłaty lub procedur windykacyjnych, jeżeli opóźnienia w spłacie przekraczają miesiąc. Koszty upomnień to ok. 50 zł netto, ale częstotliwość i wysyłania to już osobna kwestia. Niektóre firmy przy opóźnieniu na poziomie 14 dni wyślą 2-3 płatne upomnienia, koszty windykacji to już indywidualne podejście firm leasingowych. Przy zerwaniu umowy koszt wznowienia to najczęściej równowartość jednej raty leasingowej. Niektóre firmy stosują zryczałtowaną roczną opłatę za zarządzanie umową i w cenie 95 zł – 200 zł rocznie unikniemy opłat za m.in. za rejestrację, zmianę harmonogramu czy fotoradary.

Niektóre firmy leasingowe finansują klientów już od 1 dnia założenia działalności, najczęściej dotyczy to samochodów kupowanych od autoryzowany dealerów danej marki. Firma leasingowa wymaga w takiej sytuacji większego wkładu własnego oraz ustanawia limity ceny przedmiotów leasingu najczęściej do granicy 150 tys. zł. W ten sposób osoba, która np. zmieniła formę zatrudnienia z umowy o pracę na własną działalność, może bez problemu starać się o leasing na samochód.

Zdarzają się sytuacje, że nowa działalność jest kontynuacją pracy w tej samej branży lub zwyczajnie zmianą formy na samozatrudnienie u obecnego pracodawcy. W takich przypadkach przy udokumentowaniu tego faktu firma leasingowa nie traktuje już leasingobiorcy jak nowej firmy i jest w stanie zaproponować inne warunki, na przykład niższy wkład własny, procedurę uproszczoną czy np. wyższy limit finansowania.

Faktoring

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Z faktoringu wierzytelnościowego mogą skorzystać firmy sprzedające towary bądź usługi z odroczonym terminem płatności. Z faktoringu zakupowego natomiast firmy, które chcą uregulować swoje płatności wobec dostawców.
Finansowanie to świetnie sprawdza się w mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach, bez względu na staż podmiotu, rodzaj formy prawnej oraz prowadzonej księgowości.

Akceptowane są niemal wszystkie branże, wykluczając te najbardziej wrażliwe, np. handel bronią, hazard czy seksbiznes, bez względu na charakter działalności: handel, produkcja, usługi.

Tak, finansowane mogą być należności od kontrahentów zagranicznych z UE, w wyjątkowych sytuacjach również spoza obszaru UE.

Przy faktoringu wierzytelnościowym firma nie musi mieć zdolności kredytowej, przy faktoringu zakupowym podmiot powinien mieć zdolność do spłaty zobowiązań.

Firma, która chce korzystać z faktoringu, może mieć zaległości publicznoprawne.

Finansowanie deweloperów

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Jedną z najważniejszych zmian w stosunku do obecnie panujących przepisów jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego będą wypłacane pieniądze m.in.: w przypadku upadłości dewelopera lub banku powyżej gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nowa ustawa deweloperska dodatkowo precyzyjnie określiła moment, w którym deweloper ma obowiązek posiadać MRP – mieszkaniowy rachunek powierniczy. Deweloper będzie miał obowiązek posiadania MRP już w momencie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych (art.7 ust.1)

 1. OMRP (otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy), czyli rachunek powierniczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Prawo bankowe; służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego określonego w umowie
 2. ZMRP (zamknięty rachunek powierniczy), czyli rachunek powierniczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Prawo bankowe; służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę każdego z praw wynikających z tych umów.

 

Właścicielem OMRP i ZMRP jest deweloper, natomiast środki nabywcy wpłacane przez niego na taki rachunek do chwili ich wypłaty deweloperowi są własnością nabywcy. Co ważne – w nowej ustawie istnieje obowiązek MRP przez dewelopera aż do momentu, kiedy nastąpi przeniesienie prawa własności z ostatniej umowy deweloperskiej zawartej w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Prowadzenie inwestycji deweloperskiej w formie JDG jest mniej korzystne, a także mniej bezpieczne niż w formie Spółki z o.o.

Poniżej kilka przykładów:

 • W JDG wyższe koszty podatkowe. W spółce CIT 9% do 2 MLN EUR przychodów. W PIT - 18-19% plus składka zdrowotna +4,9% w związku z Polskim Ładem.
 • Praktycznie brak możliwości kredytu deweloperskiego lub pożyczki od zewnętrznych inwestorów. Banki i inwestorzy zewnętrzni preferują spółki celowe dla każdego projektu.
 • Ryzyko powykonawcze, rękojmi, gwarancji skupione przez 5 lat na osobie fizycznej, a nie na celowej.
 • Zaleca się, aby projekt deweloperski powinien mieć swoje odrębne koszty i przychody w celu łatwiejszego kalkulowania i kontrolowania rentowności i efektywności projektu. Podział taki można zrobić tylko i wyłącznie w przypadku spółki celowej.
 • Ryzyko sukcesji w przypadku JDG – problem kontynuacji działalności w przypadku śmierci właściciela JDG. Projekt musi czekać na ogłoszenia postępowania spadkowego.

Do przyznania kredytu deweloperskiego bank będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • biznes planu,
 • kosztorysu rzeczowo- finansowego,
 • prospektu inwestycyjnego,
 • wzoru umowy deweloperskiej,
 • dokumentów dotyczących samej nieruchomości

Istnieje wiele sposobów finansowania projektów deweloperskich, a najważniejsze z nich to: kredyt deweloperski, pożyczki od udziałowców, pożyczki od inwestorów zewnętrznych, obligacje, pożyczki od funduszy inwestycyjnych czy też finansowanie ze środków nabywców przy otwartych rachunkach powierniczych

Pożyczka unijna

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Banki często w ocenie zdolności korzystają z algorytmów, które mogą zbyt surowo ocenić firmę. Jeśli Twoja firma generuje dochód, spłacasz swoje zobowiązania kredytowe terminowo i wierzysz, że inwestycja, którą planujesz pozwoli ten dochód zwiększyć, to warto porozmawiać o pożyczce unijnej.

W większości projektów układy ratalne z ZUS oraz US są akceptowalne, o ile po ich zawarciu spłaty przebiegają terminowo.

Istnieje wiele projektów dedykowanych dla różnych branż oraz różnych województw. Większość z nich skupia się na inwestycji w środki trwale, ale są również takie, które pozwalają na zatowarowanie, zwiększenie zatrudnienia czy nawet koszty bieżące.

Fundusze udzielające pożyczek unijnych często akceptują zabezpieczenie na drugim, a nawet trzecim miejscu hipotecznym. Ponadto akceptowane są zastawy na pojazdach i sprzęcie czy poręczenia osób fizycznych. Zdecydowanie zatem warto sprawdzić dostępność projektów w Twojej sytuacji.