Zmiany w podatku PCC

Poradnik finansowy

Autor artykułu

Credipass Polska

Eksperci Finansowi

Udostępnij ten artykuł:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Nabywając nieruchomość z rynku wtórnego kupujący ma obowiązek zapłacić PCC od zakupu takiej nieruchomości. Z dniem 31 sierpnia 2023 roku wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku PCC. Podatnik będzie mógł być zwolniony z obowiązku zapłaty lub zapłaci wyższa stawkę podatku.

Przypominamy, że podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem, który nie dotyczy stricte zakupu mieszkania. Jest on opłatą ponoszoną przez każdą osobę, która dokonuje zakupu i nie jest przy tym zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Chodzi m.in. o podatek PCC od zakupu mieszkania, domu, czy nawet samochodu. Obowiązek uiszczenia podatku PCC od zakupu mieszkania /nieruchomości uzależniony jest m.in. od tego, czy mieszkanie to zakupione zostało z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Na kupującym nabywającym mieszkanie /nieruchomość na rynku wtórnym ciąży obowiązek zapłaty PCC z tytułu nabycia nieruchomości w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Podatek ten obliczany jest i odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę sprzedaży nieruchomości.

Zniesienie obowiązku zapłaty PCC

Zmiana wprowadzana z dniem 31 sierpnia 2023 roku polega na tym, z 2-proc. PCC zwolniona będzie sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 (pięćdziesiąt) procent i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Podsumowując zatem tę zmianę zmian pamiętajmy:

  • 2-procentowe PCC podatek będzie zniesiony dla części kupujących;
  • zniesienie PCC należy się osobom fizycznym,
  • z tej zmiany skorzystają osoby, które kupują pierwsze w życiu mieszkanie lub dom;
  • regulacja ta dotyczy jedynie tych, którzy kupują nieruchomość na rynku wtórnym;
  • te nowe przepisy przewidują jeden wyjątek dla osób, które co prawda mają udział w nieruchomości, ale nie większy niż 50 (pięćdziesiąt) procent i do tego musi być on nabyty w drodze dziedziczenia

Podwyższenie stawki PCC

Zmiany w zakresie PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego obejmują również kupujących, którzy nabywają 6 (szósty) lub kolejny lokal mieszkalny, przy czym w przeciwieństwie do powyższych nie będą one jednak korzystne dla nabywcy. Nabywając 6 (szósty) lub kolejny lokal mieszkalny w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego zostanie podwyższony z 2 (dwa) % do 6 (sześć) %.

Autor: Zespół Kancelarii Kulczycki, Puławska Kancelaria Prawnicza s.c.