Masz pomysł na rozwój swojej firmy? Sprawdź jak pozyskać finansowanie w ramach pożyczki unijnej lub samorządowej!

Poradnik finansowy

Autor artykułu

Credipass Polska

Eksperci Finansowi

Udostępnij ten artykuł:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność biznesową, start-upy, a także małe i średnie firmy nie zawsze mogą liczyć na finansowanie ze strony banków. Chcąc uzyskać kredyt firmowy banki weryfikują bowiem historię kredytową czy wielkość obrotów, a to może stanowić barierę w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Drugą istotną kwestią jest aktualne, wysokie  oprocentowanie takich kredytów. W takiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z alternatywnego rozwiązania jakim są pożyczki unijne lub samorządowe. Sprawdzamy, kto może z nich skorzystać i czy to się opłaca.

Pożyczki unijne lub samorządowe czyli środki na rozwój biznesu

Pożyczki unijne lub samorządowe to środki, które można pozyskać poza sektorem finansowym, często na warunkach korzystniejszych niż w bankach.

Instytucje, które udzielają samej pożyczki to najczęściej agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia lokalne działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, podmioty funkcjonujące przy gminach, jednostkach samorządu terytorialnego, mające udział Skarbu Państwa.

Skąd te podmioty mają środki na pożyczki? W większości przypadków to środki uzyskane w drodze przetargu od Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma za zadanie rozdysponować fundusze unijne. Drugim źródłem jest budżet marszałka województwa, który może także ogłosić przetarg na rozwój przedsiębiorczości w swoim regionie. Podmioty udzielające tego rodzaju finansowania mogą korzystać także z środków własnych.

Jakie ma opcje do wyboru firma, która chce skorzystać z pożyczek unijnych lub samorządowych?

Najtańszą opcją pozyskania kapitału na rozwój swojej firmy jest skorzystanie z pożyczek z funduszy unijnych. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpisuje projekt z perspektywy unijnej, najczęściej są to Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których powstają projekty pożyczek na konkretne cele. BGK nie rozdysponowuje tych środków samodzielnie, tylko korzysta z pośredników, jakimi są wspomniane wyżej instytucje. Ogłaszany jest wówczas przetarg, wybierana jest instytucja, która ogłasza nabór i przyjmuje wnioski firm chcących skorzystać z pożyczki.

Na tym etapie pojawia się pierwsza trudność dla przedsiębiorców, którzy mogą nie wiedzieć z jakiego programu należy skorzystać, która instytucja aktualnie prowadzi nabór, jak pozyskać takie finansowanie. Takie informacje można pozyskać u Ekspertów finansowych Credipass.

Kolejną możliwością jest opcja skorzystania z Regionalnych/Wojewódzkich Funduszy Rozwoju, które dysponują tzw. środkami zwróconymi (są to spłaty pożyczek zaciągniętych w ramach funduszy unijnych we wcześniejszych latach). Fundusze te zajmują się ponownym rozdysponowaniem tych środków. Choć oferty poszczególnych funduszy, jeśli chodzi o parametry finansowe, mogą być takie same, to różnią się one wymaganiami jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby pozyskać takie finansowanie. Dlatego dobrze wiedzieć, gdzie w konkretnej sytuacji danej firmy się kierować.  

Czasami klientów może zniechęcić długa lista wymaganych dokumentów u konkretnego funduszu, ale z swojego doświadczenia wiem, że warto podjąć wysiłek by je przygotować, bo dany fundusz np. działa sprawnie i można liczyć na szybką decyzję.  

podpowiada Marcin Gajocha.

Większość pożyczek przeznaczonych jest na inwestycje, projekty rozwojowe, ale jest także możliwość pozyskania finansowania obrotowego na bieżące wydatki. Są to tzw. pożyczki płynnościowe, oprocentowane na poziomie zera, które można przeznaczyć na dowolny cel. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość taniego finansowania bieżących wydatków. Uwolnione w ten sposób środki można przeznaczyć na inne cele, przykładowo pozbyć się innych zobowiązań. 

Kredyty firmowe w bankach a pożyczki unijne lub samorządowe

Dostępność do kredytów komercyjnych oferowanych przez instytucje finansowe może być ograniczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ocena zdolności kredytowej mocno uzależniona od algorytmów oraz ratingów nie daje możliwości przedsiębiorcy przedstawienia i omówienia biznesplanu, jego realnej oceny. Przedsiębiorca nie ma możliwość przekonania banku do swojego pomysłu na rozwój biznesu.

Druga kwestia to koszty kredytów komercyjnych, których cena na dzień dzisiejszy kształtuje się na poziomie od 10% (jeśli to kredyty zabezpieczony) i więcej w przypadku produktów bez zabezpieczeń. Aktualna sytuacja rynkowa – wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych – odbija się także w tym obszarze i znacznie podwyższyła koszty finansowania w bankach.

Można powiedzieć, że w bankach firmy poddawane są po prostu suchej ocenie, która nie uwzględnia innych czynników jak czysto finansowe. A przecież często działalność firm wpływa pozytywnie na  dany region, wprowadza nowe technologie, innowacje czy rozwiązania stymulując gospodarkę do rozwoju. Warto więc sprawdzić, czy możliwe jest skorzystanie z funduszy pożyczkowych oferowanych w ramach różnych projektów rozwojowych.

– ocenia Marcin Gajocha, Ekspert finansowy Credipass.

Fundusze pożyczkowe inaczej podchodzą do oceny zdolności kredytowej firmy. Kluczowe jest tu właściwe przygotowanie wniosku – analityk funduszu musi zostać przekonany, że firma będzie w stanie spłacać pożyczkę. Fundusze działają regionalnie, lokalnie, co ułatwia im poznanie przedsiębiorcy. Mogą zrobić wizję lokalną, poznać otoczenie firmy ubiegającej się o taką pożyczkę, sprawdzić, czy jest rozpoznawalna na rynku. Chodzi o to, aby mieć pewność, że jest ona wypłacalna, a nie bazować tylko na ocenie dotychczasowych wyników finansowych.

Fundusze pożyczkowe, podobnie jak banki, weryfikują bazy gospodarcze i sprawdzają historię kredytową firm. Nie ma tu jednak ustalonych z góry progów – wszystko można wyjaśnić i ewentualne opóźnienia w spłatach obronić. To ważne. Przykładowo wiele firm w okresie pandemii mogło mieć problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań czy nawet generowało straty. Jeśli jednak firma wyszła na prostą i aktualnie terminowo realizuje swoje zobowiązania to fundusz może udzielić pożyczki. W bankach jest to często bariera, której nie da się pokonać.   

Kluczowa zaleta takich pożyczek to także cena – w większości są to instrumenty finansowe oparte o oprocentowanie stałe, którego wielkość uzależniona jest od stopy bazowej dla pomocy publicznej. Na dzień dzisiejszy (tj. 24.08.22) stopa bazowa wynosi 5,81%, ale jeszcze na początku roku wynosiła 0,26%. Oferty opierają się na ułamku stopy bazowej, tylko na stopie bazowej oraz marży i stopie bazowej. Przykładowo dziś można znaleźć ofertę z oprocentowaniem 1,9% na cały okres kredytowania, co jest bardzo konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferują banki. Nawet w ofertach pożyczek na zasadach komercyjnych, gdzie oprocentowanie uzależnione jest od marży (marże funduszy znajdują się w przedziale 0,6% do 2%) to w najdroższym scenariuszu firma otrzymuje oprocentowanie na poziomie ok. 8%. To nadal jest to bardzo atrakcyjna oferta. Co ważne, w odróżnieniu od banków, fundusze pożyczkowe nie pobierają żadnych prowizji.

Należy jednak pamiętać, że co do zasady, aby uzyskać pożyczkę wymagane są zabezpieczenia. Przy pożyczkach do kwoty 100 tys. zł zazwyczaj wystarczy poręczenie innej firmy lub osoby fizycznej posiadającej majątek i stabilne dochody. Przy wyższych kwotach wymagana jest hipoteka albo zastaw rejestrowy. Przedsiębiorcy korzystający z tego rozwiązania muszą także rozliczyć pozyskane środki, zgodnie z tym co zostało wpisane we wniosku.

Jak przebiega współpraca z Ekspertem finansowym?

Firmy mogą samodzielnie wnioskować o pożyczkę, ale skorzystać z pomocy Eksperta finansowego. W przypadku Ekspertów finansowych Credipass wynagrodzenie za wsparcie w pozyskaniu takiego finansowania pobierane jest w momencie uzyskania pozytywnej decyzji i wypłaty środków. Taki model współpracy jest gwarancją najwyższej jakości obsługi. To także wyróżnia naszą ofertę na tle konkurencji, gdzie prowizję należy zapłacić za samo przygotowanie wniosku, niezależnie od końcowego efektu.

A jak wygląda współpraca z Ekspertem? Na początku Ekspert finansowy ocenia firmę na podstawie dokumentów finansowych, omawiany jest przedmiot inwestycji. To daje obraz sytuacji przedsiębiorstwa i odpowiedz na pytanie, czy jest szansa na uzyskanie pożyczki, oraz czy dana inwestycja wpisuje się w aktualnie prowadzone nabory. Na podstawie tych informacji dobierana jest odpowiednia instytucja, do której składany jest wniosek o pożyczkę.

Mamy wiedzę na temat prowadzonych projektów, na jakie cele można je przeznaczyć, szukamy rozwiązań dla naszych Klientów, tak aby znaleźć dla nich najlepszą z dostępnych możliwości finansowych. – mówi Marcin Gajocha. Dlatego też warto na co dzień współpracować z ekspertami finansowymi. Firmy, które z nami pracują jako pierwsze dowiadują się o możliwości skorzystania z preferencyjnych pożyczek, jak tylko w danym regionie uruchamiana jest kolejna transza.